EN

Zirveye Tırmanmadan Önceki Son Durak: MANTAR Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Rekabetçi Sektörler Programı, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Program Otoritesi olarak programın uygulanmasından Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanlığı sorumludur.

Program Otoriteleri, IPA programlarının, mali yönetim prensibine uygun olarak yönetiminden ve uygulanmasından sorumlu olup, ihaleye çıkma, sözleşme ve ödeme yapma yetkilerine sahiptir ve raporlama yapmakla görevlidir. Bu çerçevede Başkanlığımız aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Zirveye Tırmanmadan Önceki Son Durak: MANTAR Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi

Fırsatları tanıma, riskleri yönetme, kaynakları doğru kullanma, eyleme geçme ve yenilik yaratma gibi niteliklere ihtiyaç duyulan girişimciliğin, yerel mekanizmalarla desteklenmesi durumunda Türkiye'de hızla gelişecektir. Ankara, Türkiye'de tescil edilen patent sıralamasında %15 oranla ikinci il olmasına rağmen ortak kullanımlı Ar-Ge altyapıları gibi yerel mekanizmaların işletilmesinde yetersiz kalıyor.

Bünyesinde pek çok girişimcinin yer aldığı ve Türkiye'nin sanayileşmesinde kuluçka merkezi olan Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, havacılık, uzay, kimya, medikal, makine ve demiryolu olmak üzere 6 farklı küme; 17 sektör; 139 işletme kategorisinde faaliyet gösteren 5200 işletme bulunuyor. Ekosistemin paydaşlarından Ostim Teknopark, teknoloji tabanlı girişimcilere ve KOBİ'lere, Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeleri ve prototip üretmeleri için çeşitli makine, ekipman ve çalışma alanının yanı sıra eğitim, danışmanlık ve sanayi-üniversite işbirliği imkanı sağlamak üzere 18 üniversite, 8 teknopark, 12 sanayi bölgesi ve 9 teknoloji transfer ofisi ile işbirliği içinde "MANTAR Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi" projesini gerçekleştirdi.

Bu proje vesilesiyle altyapısı geliştirilen merkezde KOBİ'lerin ve girişimcilerin, aynı bir mantar kuluçka merkezinde mantar kültive edilmesi gibi yeni ve yaratıcı fikirlere dayanan projeler üretmelerine imkan sağlanıyor. Bütün bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere altyapıda, özellikle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yüksek teknoloji talaşlı imalat, katmanlı imalat, robotik imalat, sac şekillendirme, kaynaklı imalat, ölçüm teknolojileri bulunuyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulamalı araştırma, prototip ve seri üretim yapmak üzere kurulan KOBİ'ler, merkezin koordinasyonunda, ihtiyaç duydukları prototipleri veya süreç içi çalışmaları uygun maliyetle tasarlayabilir. En çok gereksinim duyulan makinelerin teknik uzman desteğiyle kullanımı sayesinde, işbirliğine dayalı bir çalışma kültürü oluşacak ve KOBİ'lerin öğrenme eğrileri kısalır. Merkez, sadece KOBİ'lerin birbirleri arasındaki iş birliğini değil, teknoloji transfer ofisleri, Ar-Ge merkezleri ve diğer girişimcilerle birlikte oluşturacakları ağı da destekler.

Merkez şimdiye kadar 50 KOBİ'yi ve yeni girişimciye destek sağladı; desteklenen kuruluşlarda 5 araştırmacı istihdamı, ayrıca 3 yenilikçi işletmenin kurulması gerçekleşti. Merkez bünyesinde 50 KOBİ'ye prototipleme ve üretim eğitimi, 70 KOBİ'ye mentorluk hizmetleri verildi. Merkezin hizmetleri doğrultusunda şimdiden 2 çevre dostu ürün ve 3 teknolojik tasarımı ticarileşmesi tamamlandı; 5 yeni fikrin işletmeye dönüşmesi bekleniyor.

Bilginin paylaşılabildiği, işbirliğinin kurulduğu bir ortam sağlayan "MANTAR Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi" destekleri, özel sektör öncülüğünde verimliliği artırıp ticarileşmeyi hızlandırarak ihracata yönelik rekabetçi üretim yapısı oluşturmaya katkı veriyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Proje İyi Uygulama Örnekleri

PROTA Prototip ve Ticarileştirme programının bir parçası olarak, teknoloji ve yenilik düzeyi, uygulanabilirlik ve ticarileştirme potansiyeli gibi kriterlere dayalı olarak 25 şirket, hızlandırma programına katılmak ve mentorluk desteği almak üzere seçilmiştir. Program, ticari eğitim ve mentorluk ile şirketlere teknik ve ticarileştirme konularında destek sağlamayı ve ürünlerin ticarileştirilmesi sürecinde olgunluk seviyelerinde ilerlemeyi hedeflemektedir. Programdaki mentorluk süreci, her bir KOBİ için 56 saatten fazla sürmüştür ve KOBİ’ler mentorlarla ve teknik ve ticarileştirme konularında destek sağlayan uzmanlarla eşleştirilmiştir. Program kapsamındaki destekler doğrultusunda tüm şirketler TLC, MRC, CRL ve BRL boyutlarında daha yüksek bir olgunluk seviyesine yükselerek ticarileşme sürecine yaklaşmışlardır. Bu program sayesinde, AltiDynamics, Teknoprom ve Metapax gibi üç şirket, ilk ürünlerini başarıyla çıkartarak somut bir ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca, Ayanlı Yazılım şirketi 20.000 ABD Doları değerinde geliştirdikleri ürünle birlikte ön siparişlerini almayı başarmıştır. Bu şirketlerden bazılarının ön plana çıkan yenilikleri arasında, Teknoprom'un aktif karbon hava filtresi, Metapax'ın benzersiz akustik izolatörü ve Plankton'un akıllı su altı atık toplama cihazı bulunmaktadır. PROTA Prototip ve Ticarileştirme programı sayesinde, Teknoprom, Metapax ve Plankton Deniz Teknolojileri gibi şirketlere pazar ihtiyaçlarına uyum sağlayan ve ticari açıdan başarılı olan yenilikçi ürünler geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. Hedeflenen sonuçları arasında teknolojilerin ticarileştirilmesini teşvik etmek ve yeni işletmelerin oluşturulmasını desteklemek olan PROTA Prototip ve Ticarileştirme programı, hedeflerine önemli ölçüde ilerleme kaydetmektedir.

Proje Faaliyetleri ve Hizmet

Haber ve Etkinlikler

PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi Açıldı - 02.11.2023

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında; yaklaşık 5 milyon avroluk finansmanla Ostim Teknopark’ta hayata geçirilen PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi 1 Kasım 2023 tarihinde açıldı. Yüksek teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla donatılmış atölyede KOBİ’lere, teknoloji geliştiren şirketlere ve girişimcilere, iş fikrinden ürün geliştirmeye ve ticarileşmeye kadar aşılan süreçlerde; eğitim, mentorluk, ürün tasarımı ve prototipleme gibi alanlarda destek veriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Yaklaşık 5 milyon avroluk bu yatırım, 6 bin 500’den fazla firma ve 65 binin üzerinde istihdam sağlayan OSTİM’in teknoloji sanayi ekosistemine, tasarım, prototipleme ve ticarileştirme alanlarına katma değer sağlayacak.” dedi.

Ostim Teknopark Prota Yatırımcı Girişimci Buluşması, Ostim Teknopark INNO:14 Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. – 10.11.2024

Etkinlik kapsamında girişimciler yatırımcılar ile bir araya gelerek, ürün ve hizmetleri hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Her bir girişimci sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı

GCIP Türkiye 2023 Hızlandırıcı Programı" kapsamında başarılı olan takımlar Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. – 27.02.2024

GCIP Türkiye 2023 Hızlandırıcısı Ödül Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve UNIDO Türkiye Başkanı Süleyman Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) kapsamında temiz teknoloji alanındaki çözümler girişime dönüştü. Girişimlerin ulusal ve küresel pazara hazırlanması amacıyla düzenlenen hızlandırıcı programda başarılı olan 12 takım, ürün ve teknolojilerini sergiledi; başarılı olan takımlara 1 Yıllık PROTA Üyeliği ödüllü takdim edildi.

İletişim

Adres: Turuncu Bina, Cevat Dündar Cd. Kat:1, No: 1/1, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 312 386 37 07

Faks: 0 312 386 37 01 (Faks)

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden projeyi yürüten Konsorsiyum sorumlu olup, içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.